Vaikuttavuusarviointi

Home  >>  Palvelumme  >>  Vaikuttavuusarviointi

Miten säätiö tai järjestö vaikuttaa yhteiskuntaan? Mitä lisäarvoa tutkimukseen tai yhteiskunnallisen toiminnan tukemiseen suunnattu raha luo? Syntyykö uutta tietoa, keskustelua tai innovaatioita? Onnistuuko ja näkyykö viestintä?

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta on monenlaista, eikä sen mittaaminen aina ole helppoa. Oikeanlaisilla menetelmillä ja osaamisella vaikuttavuudesta on kuitenkin saatavilla runsaasti kiinnostavaa tietoa toiminnan kehittämisen tueksi. Kohderyhmäämme ovat erityisesti säätiöt, rahoittajat ja muut yhteiskuntaan vaikuttamaan pyrkivät toimijat, kuten järjestöt.

Vaikuttavuusarviointia tekevät meillä YTM Pasi Kivioja ja VTT Petro Poutanen. Ensimmäinen yhteisprojektimme, Helsingin Sanomain Säätiön vaikuttavuusarvioinnin loppuraportti on parhaillaan valmistumassa ja julkaistaan helmikuussa 2018.

Lue Valta & Vastuu -lehden artikkelista, miten mittasimme Helsingin Sanomain Säätiön vaikuttavuutta.

Voimme tehdä teille vaikuttavuudesta joko pienimuotoisemman selvityksen tai halutessanne mitata vaikuttavuutenne useita eri ulottuvuuksia. Kutsu meidät käymään ja keskustelemaan, mistä osatekijöistä teidän vaikuttavuutenne syntyy.